Insamlingsstiftelsen hållbar utveckling samt kris och beredskap

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsens syfte:

Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad.
Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på
företagsutveckling och långsiktig hållbarhet.

Stiftelsens ändamål:

• Skapa insikter genom att främja utbildning, mötesplatser, kunskapsspridning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
• Främja innovation och kunskapsutveckling för hållbart näringsliv i enlighet med syfte och ändamål.
• Främja framtagandet och leveransen av kunskap, verktyg och produkter i enlighet med syfte och ändamål, gärna via media och kommunikation.
• Främja projekt som fokuserar på de resurser som krävs vid arbetet mot långsiktighet och hållbarhet.
• Främja projekt som visar kreativa uttryck för långsiktig hållbarhet.
• Främja insatser för att stärka människan bakom rollen i näringslivet och samhället.
• Främja insatser för att stärka näringsliv, samhälle och planet i samklang.
• Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
• Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
• Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Styrelsen:

 

Maria Floxner, verksamhetschef och ledamot
Ledamot sedan 2020.
Född: 1965

Maria startade och driver idag Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Innan dess arbetade hon under tio år med styrelse- och ledningsutveckling för små och medelstora företag, kommunalt ägda bolag och organisationer, på uppdrag som verksamhetsansvarig i region Öst.

Maria har tidigare en bakgrund från mediabranschen (reklambyrå/tv- och videoproduktioner) samt B2B utbildning och kunskapsutveckling och har arbetat som konsult från eget bolag sen 1996. Hon syns ofta i sammanhang där uppstart/utveckling eller omtag varit på uppdragsbeskrivningen. Idag har hon ett stort nätverk och lång erfarenhet av att nå ut med det mesta och i samverkan med de bästa.

Malin Wändel Persson, ordförande
Styrelseordförande sedan 2020.
Född 1968

Arbetslivserfarenhet
Malin har mångårig yrkeserfarenhet inom textilbranschen som inköpare på H&M AB och är också grundare och ägare av WP Inredning samt grundare och delägare av Lighten Your Day Scandinavia AB. Hon har tidigare varit huvudprojektledare för Utbildningsförvaltningen i Linköping i projektet Lärlingsmäklarna som engagerat ca 50 företag inom flera branscher i Linköpings regionen kring resursutmaningar, kartläggning av resursflöden, nya affärsmöjligheter/utbildningsmöjligheter för bättre resurshantering och näringslivets behov av policyutveckling för att stötta utvecklingen mot resurseffektivitet i mindre och medelstora företag.

Andra styrelseuppdrag
Företagarna Linköping, styrelseordförande
TK SAAB, styrelseordförande
Katedralskolans FF (Linköping), styrelseordförande
Lighten Your Day Scandinavia AB, styrelseledamot 
Advertising Space AB, styrelseledamot
Edblads i Linköping, skuggstyrelseledamot 

Rolf Björk, ledamot
Ledamot sedan 2020
Född: 1971

Arbetslivserfarenhet
Rolf har lång erfarenhet inom elektronikbranschen som produktionsledare, projektledare, verksamhetsutvecklare samt förändringsledare. Han har erfarenhet inom metodiker såsom Six Sigma, LEAN, 5S och PDCA. Rolf har också mångårig erfarenhet av uppdrag utanför Sveriges gränser med varierande uppdrag i över 10-tal länder och i flertalet företag. Tidigare var Rolf vice vd inom kemikaliedistribution och logistikbranschen. Han är grundare och ägare av BRoFU AB.

Andra styrelseuppdrag
Cinside AB, styrelseledamot
Styrelseakademien ÖstSverige, styrelseledamot
Turnmill Group AB, styrelseutveckling, mentorskap
Mellersta Svenska Amerikanska Fotbollförbundet (MSAFF), ordförande

Sofia Lindblad, ledamot
Ledamot sedan 2021
Född: 1992 

Arbetslivserfarenhet
Sofia har sin bakgrund inom HR och har arbetat brett inom området men alltid haft ett extra öga för ledar- och medarbetarskap, företagskultur och värdegrundsarbete. Sofia har främst varit verksam inom industrin, då i både stora koncerner och i mindre familjeägda bolag. Gemensamt har alla tjänster präglats av förändringsledning. Senast påbörjade Sofia en tjänst som Hållbarhetskoordinator inom textilbranschen där hon tar sig an det uppdraget med erfarenheter hon tagit med sig från sin bakgrund inom HR.

Andra styrelseuppdrag
Medveten konsumtion, vice ordförande
Marknadsbyrån i Skandinavien AB, styrelseledamot
CSR East Sweden, styrgruppsledamot