Insamlingsstiftelsen hållbar utveckling samt kris och beredskap

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsens syfte:

Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad.
Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på
företagsutveckling och långsiktig hållbarhet.

Stiftelsens ändamål:

• Skapa insikter genom att främja utbildning, mötesplatser, kunskapsspridning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
• Främja innovation och kunskapsutveckling för hållbart näringsliv i enlighet med syfte och ändamål.
• Främja framtagandet och leveransen av kunskap, verktyg och produkter i enlighet med syfte och ändamål, gärna via media och kommunikation.
• Främja projekt som fokuserar på de resurser som krävs vid arbetet mot långsiktighet och hållbarhet.
• Främja projekt som visar kreativa uttryck för långsiktig hållbarhet.
• Främja insatser för att stärka människan bakom rollen i näringslivet och samhället.
• Främja insatser för att stärka näringsliv, samhälle och planet i samklang.
• Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
• Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
• Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Ansökan om medel

Vi samlar in donationer för att fördela medel till projekt och insatser enligt stiftelsens syfte och ändamål. Stiftelsen tar emot ansökningar under hela året och fattar beslut om beviljade ansökningar i november på ordinarie styrelsemöte. Samtliga ansökningar får svar via mail senast december samma år.
Information och vilket underlag vi behöver för att hantera din ansökan hittar du här.(pdf)

Notering GDPR: Efter varje ansökningsperiod sparas inga uppgifter eller ansökningsunderlag. Endast beviljade ansökningar sparas.

Styrelsen:

 

Maria Floxner, ledamot
Ledamot sedan 2020.
Född: 1965

Maria arbetar idag som konsult och främst i uppdrag i små- och medelstora företag på lednings- och styrelsenivå. Tidigare har hon bland annat under tio år, på uppdrag från organisation vars huvudsakliga inriktning är styrelserelaterad verksamhet, haft rollen som verksamhetsansvarig i region Öst. Idag syns hon ofta i sammanhang där uppstart/utveckling eller omtag varit på uppdragsbeskrivningen. Hon brinner för en ”hållbar utveckling” och kommunicerar gärna i olika former och forum, för att sprida kunskap och insikter som bidrar till en sund utveckling.

Maria har också en tidig bakgrund från mediabranschen (reklambyrå/tv- och videoproduktioner) samt B2B utbildning och kunskapsutveckling.  Idag har hon ett stort nätverk och lång erfarenhet av att nå ut med det mesta och i samverkan med de bästa.

Malin Wändel Persson, ordförande
Styrelseordförande sedan 2020.
Född: 1968

Arbetslivserfarenhet
Malin har mångårig yrkeserfarenhet inom textilbranschen som inköpare på H&M AB och är också grundare och ägare av WP Inredning samt grundare och delägare av Lighten Your Day Scandinavia AB. Hon har tidigare varit huvudprojektledare för Utbildningsförvaltningen i Linköping i projektet Lärlingsmäklarna som engagerat ca 50 företag inom flera branscher i Linköpings regionen kring resursutmaningar, kartläggning av resursflöden, nya affärsmöjligheter/utbildningsmöjligheter för bättre resurshantering och näringslivets behov av policyutveckling för att stötta utvecklingen mot resurseffektivitet i mindre och medelstora företag.

Andra styrelseuppdrag
Företagarna Linköping, styrelseordförande
TK SAAB, styrelseordförande
Katedralskolans FF (Linköping), styrelseordförande
Lighten Your Day Scandinavia AB, styrelseledamot 
Advertising Space AB, styrelseledamot
Edblads i Linköping, skuggstyrelseledamot 

Rolf Björk, ledamot
Ledamot sedan 2020
Född: 1971

Arbetslivserfarenhet
Rolf har lång erfarenhet inom elektronikbranschen som produktionsledare, projektledare, verksamhetsutvecklare samt förändringsledare. Han har erfarenhet inom metodiker såsom Six Sigma, LEAN, 5S och PDCA. Rolf har också mångårig erfarenhet av uppdrag utanför Sveriges gränser med varierande uppdrag i över 10-tal länder och i flertalet företag. Tidigare var Rolf vice vd inom kemikaliedistribution och logistikbranschen. Han är grundare och ägare av BRoFU AB.

Andra styrelseuppdrag
Cinside AB, styrelseledamot
Styrelseakademien ÖstSverige, styrelseledamot
Turnmill Group AB, styrelseutveckling, mentorskap
Mellersta Svenska Amerikanska Fotbollförbundet (MSAFF), ordförande