AFFÄRSUTRYMMET NÄTVERK – En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara. 

AffärsUTrymmet Nätverk drivs som ett samhällsnyttigt projekt med inriktning små och medelstora företag och organisationer för att hålla hållbarhetsfrågorna levande! Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör vi på en affärskarta som är under stor förändring och i en tid som kantas av flera parallella kriser och oro? Vid varje träff har vi inbjudna proffs på plats. Vi bjuder på kunskap och inspiration för att skapa insikt, diskussioner och handlingskraft. Träffarna är kostnadsfria.

AffärsUTrymmet Nätverk är till för Dig som tillsammans med andra företag vill försöka förstå vad det hela handlar om. Vad har ditt företag för värde och vad krävs när affärskartan håller på att förändras? Du inhämtar kunskap, diskuterar och använder insikten och förändringskraften till företagets hållbara väg framåt. Vid varje träff finns inbjudna proffs som bjuder på kunskap, tips och idéer. Vi tror på och uppmuntrar branschöverskridande korsbefruktningar som bidrar till nya tankemönster, innovation och för att hitta vägar och utrymme för möjliga lösningar. AffärsUTrymmet ska spela roll för företaget, planeten och framtiden!
Läs mer på AffärsUTrymmets egna webbplats; Klicka här.

Genom projektet lyfter vi särskilt fram Mål 12 (Globala Målen) HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION och Mål 9 MER HÅLLBAR OCH INNOVATIV INDUSTRI 
Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.
Målet handlar inte bara om att effektivisera användandet av varor, utan även om att minska det globala matsvinnet, återanvända mera och minska kemikaliernas negativa påverkan”

BIOLOGISK MÅNGFALD – VÅRT LIVSVIKTIGA HUMLEPROJEKT
Synliggör humlan så fler vill göra som Du!

#HärLeverLivetJagHjälperTill

Den biologiska mångfalden har gått in i en högriskzon. Vi behöver bli fler som förstår vad det handlar om och börja göra vad vi kan. Är vi många får vi snabbare den förändring vi vill ha. Låt oss visa att vi bryr oss och hjälper till!
Biologisk mångfald är nödvändigt för allt levande på jorden. Det är variationen av natur, djur och livsmiljöer som vi människor inte kan överleva utan. Den biologiska mångfalden är med andra ord en överlevnadsfråga och som är starkt hotad. Forskare världen över har lyckats enas och definiera nio så kallade planetära områden och  gränser som vi måste hålla oss inom för att säkerställa vårt liv på jorden. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna är två av dessa områden som idag ligger särskilt illa till, och i synnerhet  den biologiska mångfalden som har gått in i en högriskzon. ”Förlorar vi den biologiska mångfalden kan vi inte få den tillbaka” (Europeiska kommissionen)

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL! Läs mer

Genom projektet lyfter vi särskilt fram Mål 15 (Globala Målen) EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
”Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.”

NeedToTalk24 är ett initiativ från Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap i samarbete med Psykologpartners

NeedToTalk24 – När Du behöver prata med någon. För små och medelstora företag.

NeedToTalk24 är en stödfunktion för Dig som ägare, styrelsemedlem eller som arbetar i ledande position i företag/organisation. I en värld under ständig och snabb förändring blir situationen ibland ohållbar.
Vem ringer Du när Du känner att Du behöver prata med någon?

NeedToTalk24 vill vara det självklara valet om Du hamnar i någon form av ”kris” och känner att Du behöver prata med någon eller behöver hjälp att hitta vägen till en lösning. Vi vill gärna försöka hjälpa Dig att komma vidare. Oavsett om det gäller arbetet eller privat, i en kritisk situation, i ett svårt läge eller kanske inför en avgörande vändning.

Bra att veta om NeedToTalk24

  • Tillgänglighet – Kan vi inte svara när Du ringer återkommer vi inom 24 timmar eller närmaste kommande vardag.
  • Konfidentialitet – Vi har tystnadsplikt och samtalet är konfidentiellt, dvs vi sparar inga anteckningar eller några uppgifter.
  • Kostnadsfritt första samtal, du förbinder dig inte till något.

RING NEEDTOTALK24 – LÄS MER HÄR!

Genom projektet lyfter vi särskilt fram Mål 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE (Globala Målen) ”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling”

STARTA PODDEN, för insikts- och kunskapsspridning!

Var med och starta podden ”Hållbar utveckling Kris och beredskap”.
Att förändra världen börjar alltid med dig själv och vi kommer behöva samverka för att skapa en stark rörelse framåt för en hållbar utveckling. Här vill vi gärna vara med och göra skillnad! I podden når vi gränslöst ut till människan och över generationer med möjlighet att bidra till en hållbar förändring, för dig som privatperson eller företag.

KLICKA HÄR FÖR ATT STÖDJA PODDEN! 

Genom podden bjuder vi på kunskap och skapar insikter med intressanta människor och professioner i ämnen som ökar vårt medvetande och motivation. För att hitta vägen framåt behöver vi inspiration och intryck för att se möjligheter. Att tänka globalt och agera lokalt.
Insamlingsstiftelsen ”Hållbar Utveckling samt Kris och Beredskap” har därför startat en donationsinsamling för poddprojektet.
Här kan du som företag eller privatperson bidra med valfritt belopp och hjälpa oss att få igång podden. ”Många bäckar små” och vi står beredda att dra igång så snart vi nått budget för projektets första år. Du som bidrar förblir anonym men du måste uppge ditt namn vid transaktionen (enligt lag).

//Varmt tack. Vi hörs i podden!

PODDEN: Våra hållbarhetsutmaningar lokalt och globalt behöver ökad samverkan samt förståelse och insikt för att hämta hem frågorna och skapa handlingskraft. Detsamma gäller kris och beredskap för företag, samhälle och allmänhet. Miljö- och klimat/Kris och beredskap är områden som får allt mer med varandra att göra. Genom att få ut stiftelsens existens och syfte och sprida kunskap som är tillgänglig när lyssnaren är mottaglig, når vi gränslöst ut till beslutsfattare i företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner likväl som kommande generation. Kunskap och innovation är två viktiga framgångsnycklar i en snabbföränderlig värld och osäker värld som står inför en stor omställning.

VARFÖR PODD: Poddlyssnandet exploderar just nu och en av tre vuxna lyssnar idag regelbundet på podd. Podd är ett nära media och vi når människor när som helst under dygnet på lyssnarens villkor. Konversationspoddar är glädjande populärt och många efterlyser poddprogram där man dyker ner på djupet och gärna att det innehåller både lärande och underhållning.

VAD VILL STIFTELSEN UPPNÅ: Genom podden kan vi samverka och sprida kunskap, insikt och ställa frågor där människor utifrån sin profession levererar innehållet. Vi ser till att hållbar utveckling samt kris och beredskap hålls levande och accentueras. Programmen kan enkelt delas och appliceras i olika mediakanaler för ökad spridning. (hemsidor, nyhetsbrev, sociala medier etc)

VAR KOMMER PODDEN FINNAS: Där poddar brukar finnas!

INNEHÅLL PODD: Utifrån stiftelsens syfte och ändamål kunskaper, insikter och kompetens kopplat till de globala målen, kris och beredskap, våra utmaningar i en omställning, ökad otrygghet, innovation, människan i förändringens tid, attityder, våra vatten, självförsörjningsgraden, jordbruket, cyberkriminalitet, extremväder, tips och goda råd, nyheter, aktuella ämnen, forskning

MÅLGRUPP: Företag, organisationer, samhälle och privatpersoner.
Vi vill komma igång så fort som möjligt utifrån rådande läge!

OMFÅNG: Projektet ska vara fortlöpande. 

HJÄLP OSS ATT FÅ IGÅNG PROJEKT PODD. KLICKA HÄR