”Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på företagsutveckling och långsiktig hållbarhet

Vad vi gör

TIPS: VI UTÖKAR STYRELSEN!  INTRESSERAD? Då vill vi ha din intresseanmälan! Scrolla ner till nyheter och läs mer!

Genom projekt, samverkan,
kunskapsspridning och kompetenshöjning ska vi verka för en hållbar morgondag och framtid.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och inte vinstdrivande.

Miljö- och klimatutvecklingen är avgörande incitament för en stark, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och för planetens överlevnad. Cirkularitets-begreppet är med andra ord gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv.

Hållbart näringsliv och samhälle behöver arbetande styrelser, tydligt ledarskap, hållbara människor och
innovation. En omställning krävs för en hållbar morgondag. Vi behöver ökad samverkan, kunskap och kompetens med mod, framtidstro och glädje att inspireras att arbeta med förändring.

För hållbar utveckling, och för att möta yttre påverkan krävs krismedvetenhet och att ha en beredskap för en kris. Kris- och beredskapsbegreppet är gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv och dess betydelse beror på vilket kontext vi verkar i. Vägen framåt är och har sällan, om inte aldrig, varit spikrak. Men vi ska vara beredda när det krävs.

Vi kommer gärna till dig!

För att uppnå stiftelsens syfte, synliggöra vårt arbete och uppmärksamma vårt budskap kommer vi gärna ut och håller föredrag. Hör av dig till oss för att enas om ett intressant uppslag för er!

De Globala Målen är en självklarhet för en hållbar utveckling. Vi vill särskilt lyfta fram målen;
Nr 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Nr 5 – JÄMSTÄLLDHET
Nr 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Nr 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Nr 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Nr 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
kopplat till stiftelsens arbete, projektinitiativ, samarbeten och stöd. Läs mer om målen här!

Stiftelsens projekt

AffärsUTrymmet – nätverket för små och medelstora företag och organisationer som håller hållbarhetsfrågorna levande!
Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör Du på en affärskarta som är under stor förändring?
Vid varje träff har vi inbjudna proffs på plats. Vi bjuder på kunskap och inspiration för att skapa insikt, diskussioner och handlingskraft. 
AffärsUTrymmet är ett samhällsnyttigt projekt och träffarna är kostnadsfria.
Just nu finns vi i Norrköping och Linköping. Nästa träff hittar du på AffärsUTrymmets webbsida. Välkommen! LÄS MER HÄR.

NeedToTalk24 är en stödfunktion för Dig som ägare, styrelsemedlem eller som arbetar i ledande position i företag/organisation. I en värld under ständig och snabb förändring blir situationen ibland ohållbar. Vem ringer Du när Du känner att Du behöver prata med någon?

NeedToTalk24 är ett initiativ från Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap i samarbete med Psykologpartners
NeedToTalk24
• Vi svarar så snabbt vi kan och inom 24 timmar 
• Kostnadsfritt första samtal, du förbinder dig inte till något
• Konfidentialitet – Vi har tystnadsplikt och samtalet är konfidentiellt

LÄS MER HÄR – RING NEEDTOTALK24

Stiftelsens  livsviktiga projektet HUMLAN! Stötta vårt projekt och sprid humlan för den biologiska mångfalden.

NÄR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN ÄR HOTAD LIGGER VI MÄNNISKOR RIKTIGT ILLA TILL och den har gått in i en högriskzon! Det handlar naturen och djuren som vi tar för givet, maten vi äter, vattnet som vi dricker…Den biologiska mångfalden är en överlevnadsfråga för allt levande på jorden och har också en direkt koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen.
DU KAN GÖRA SKILLNAD NU! I din trädgård, på din balkong, den mat mat du köper och de val du gör hemma och på jobbet spelar stor roll. Genom att stötta projektet kan vi nå ut till så många som möjligt. Sätt upp humlan så den syns så fler vill göra som du! Vi skickar dig humlan, kunskap och massor med bra tips. Alla kan vara med. Alla steg i rätt riktning räknas. Du spelar roll!
JA, JAG VILL STÖTTA HUMLEPROJEKTET NU! LÄS HÄR.

Nyheter & Artiklar

VI UTÖKAR STYRELSEN!  INTRESSERAD?
2024-02-15
Är du intresserad och brinner för en hållbar utveckling /kris och beredskap? Stiftelsens har gått in i en ny fas och ämnar växla upp verksamheten och utöka styrelsen. Just nu pågår research/rekrytering av 1–3 ledamöter. Skicka in en intresseanmälan  eller tipsa vidare! Vi ser gärna att en av de nya ledamöterna är student! (Du bör bo i Östergötland då bl. a. styrelsemöten hålls i Linköping. Läs mer om stiftelsen här på stiftelsens hemsida) Mer info hittar du här (pdf): Nya ledamöter efterlyses

STORT TACK SOFIA!

Nu lämnar Sofia styrelsen efter ett antal uppskattade och aktiva år i styrelsen och det senaste året på distans. Sofia bor numera och arbetar med hållbarhet för ett större företag i Stockholm där tjänsten upptar alltmer av hennes tid. Styrelsen tackar Sofia för hennes styrelseinsatser och engagemang och önskar henne varmt lycka till i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling och framtid!

NY BROSCHYR HÖSTEN 2024!

Den 7 mars 2024 lät MSB meddela att de fått regeringens uppdrag att ta fram en ny broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”. Arbetet påbörjas omgående och en ny broschyr förväntas nå hushållen under hösten.
På en pressträff med Försvarsdepartementet och MSB den 13 februari 2024 meddelade ministern för civilt försvar att regeringen avser att ge ett formellt uppdrag till MSB om en ny broschyr till allmänheten. Detta är en av flera åtgärder som presenterades med syfte att stärka Sveriges civila försvar och beredskap. LÄNK

MINSKA FÖRETAGETS SÅRBARHET

MSB rekommenderar att företag genomför åtgärder inom områden för att minska sina sårbarheter och stärka sin beredskap. MSB vill uppmuntra företag att hålla sig själva informerade om den aktuella hotbilden mot Sverige och det område företaget bedriver verksamhet inom. LÄNK

HUNDRATALS GIFTIGA KEMIKALIER I ÅTERVUNNEN PLAST

Plaståtervinning har utpekats som en lösning på plastföroreningskrisen, men giftiga kemikalier i plast försvårar återanvändning, avfallshantering och återvinning, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln på Göteborgs universitet; LÄNK

COP28 ”BÖRJAN PÅ SLUTET”
FÖR DEN FOSSILA ERAN

UN Climate Change News, 13 december 2023 – FN:s klimatkonferens (COP28) avslutades idag med ett avtal som signalerar ”början på slutet” för den fossila eran genom att lägga grunden för en snabb, rättvis och jämlik omställning, med stöd av stora utsläppsminskningar och uppskalad finansiering.

UN Climate Press Release:
LÄNK

ALLA PLANETÄRA GRÄNSER KARTLAGDA FÖR FÖRSTA GÅNGEN, 6 av 9 PASSERADE!

För första gången någonsin har ett internationellt team av forskare kunnat kartlägga alla nio planetära gränser inom vilka vi kan trygga en säker utveckling för mänskligheten.

”Den här uppdateringen av planetens gränser visar tydligt att jorden är en patient som mår allt sämre, eftersom trycket på planeten ökar och vitala gränser överskrids. Vi vet inte hur länge vi kan fortsätta att överskrida dessa viktiga gränser …”

Läs hela artikeln;
LÄNK

Notering: Stiftelsen driver Humleprojektet! Läs mer

VERKTYG FÖR OMSTÄLLNING
En omställning för en hållbar utveckling kan kräva både verktyg, metoder och nya arbetssätt. Här finns en lista som Nationell samordnare Agenda 2030 tagit fram, med kostnadsfria tillgängliga alternativ för organisationer! Läs mer

Vi stödjer stiftelsen!