”Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på företagsutveckling och långsiktig hållbarhet

Vad vi gör

Genom projekt, samverkan,
kunskapsspridning och kompetenshöjning ska vi verka för en hållbar morgondag och framtid.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och inte vinstdrivande.

Miljö- och klimatutvecklingen är avgörande incitament för en stark, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och för planetens överlevnad. Cirkularitets-begreppet är med andra ord gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv.

Hållbart näringsliv och samhälle behöver arbetande styrelser, tydligt ledarskap, hållbara människor och
innovation. En omställning krävs för en hållbar morgondag. Vi behöver ökad samverkan, kunskap och kompetens med mod, framtidstro och glädje att inspireras att arbeta med förändring.

För hållbar utveckling, och för att möta yttre påverkan krävs krismedvetenhet och att ha en beredskap för en kris. Kris- och beredskapsbegreppet är gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv. Vägen är och har sällan, om inte aldrig, varit spikrak men vi är beredda när det krävs.

Vi kommer gärna till dig!

För att uppnå stiftelsens syfte, synliggöra vårt arbete och uppmärksamma vårt budskap kommer vi gärna ut och håller föredrag. Hör av dig till oss för att enas om ett intressant uppslag för er!

De Globala Målen är en självklarhet för en hållbar utveckling. Vi vill särskilt lyfta fram målen;
Nr 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Nr 5 – JÄMSTÄLLDHET
Nr 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Nr 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Nr 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Nr 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
kopplat till stiftelsens arbete, projektinitiativ, samarbeten och stöd. Läs mer om målen här!

Stiftelsens projekt

Stiftelsen sätter upp det livsviktiga projektet HUMLAN! Stötta vårt projekt och sprid humlan för den biologiska mångfalden.

NÄR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN ÄR HOTAD LIGGER VI MÄNNISKOR RIKTIGT ILLA TILL och den har gått in i en högriskzon! Det handlar naturen och djuren som vi tar för givet, maten vi äter, vattnet som vi dricker…Den biologiska mångfalden är en överlevnadsfråga för allt levande på jorden och har också en direkt koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen.
DU KAN GÖRA SKILLNAD NU! I din trädgård, på din balkong, den mat mat du köper och de val du gör hemma och på jobbet spelar stor roll. Genom att stötta projektet kan vi nå ut till så många som möjligt. Sätt upp humlan så den syns så fler vill göra som du! Vi skickar dig humlan, kunskap och massor med bra tips. Alla kan vara med. Alla steg i rätt riktning räknas. Du spelar roll!
JA, JAG VILL STÖTTA HUMLEPROJEKTET NU! LÄS HÄR.

NeedToTalk24 är en stödfunktion för Dig som ägare, styrelsemedlem eller som arbetar i ledande position i företag/organisation. I en värld under ständig och snabb förändring blir situationen ibland ohållbar. Vem ringer Du när Du känner att Du behöver prata med någon?

NeedToTalk24 är ett initiativ från Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap i samarbete med Psykologpartners.
NeedToTalk24 vill vara det självklara valet om Du hamnar i någon form av ”kris” och känner att Du behöver prata med någon eller behöver hjälp att hitta vägen till en lösning. Vi vill gärna försöka hjälpa Dig att komma vidare. Oavsett om det gäller arbetet eller privat, i en kritisk situation, i ett svårt läge eller kanske inför en avgörande vändning.

NeedToTalk24
• Vi svarar så snabbt vi kan och inom 24 timmar 
• Kostnadsfritt första samtal, du förbinder dig inte till något
• Konfidentialitet – Vi har tystnadsplikt och samtalet är konfidentiellt

LÄS MER HÄR – RING NEEDTOTALK24

Nyheter & Artiklar

NYHET NATURVÅRDSVERKET
Åtgärder för vilda pollinatörer gynnar många andra insekter!
Den nya studien som Naturvårdsverket har beställt från SLU Artdatabanken, visa på ett viktigt resultat eftersom insekter både i Sverige och runt om i världen minskar dramatiskt, och det gäller både till artrikedom och till individantal, berättar Karin Ahrné, kontaktperson vid SLU Artdatabanken. När antalet vilda pollinatörer minskar påverkas inte bara den biologiska mångfalden utan även vår livsmedelsförsörjning hotas. Läs mer

Notering: Stiftelsen driver Humleprojektet! Läs mer

VERKTYG FÖR OMSTÄLLNING
En omställning för en hållbar utveckling kan kräva både verktyg, metoder och nya arbetssätt. Här finns en lista som Nationell samordnare Agenda 2030 tagit fram, med kostnadsfria tillgängliga alternativ för organisationer! Läs mer

Klimatets förändring och dess effekter påverkar oss redan idag och konsekvenserna blir allt mer allvarliga.

IPCC (FN:s klimatpanel) senaste rapport – Vårt klimat i förändring –  släpptes den 28 feb 2022.
Genomförd klimatanpassning har delvis lindrat konsekvenserna, men åtgärderna har inte hållit jämna steg med den ökande klimatförändringen. Den globala växthuseffekten är ett direkt hot mot planeten, ekosystemen, samhällen och människan och tiden börjar bli knapp. Läs mer på SMHI:s hemsida

Samhällskriser, hot eller militära konflikter
Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. Företag: läs mer här MSB.se

Som privatperson kan du stärka din egna beredskap och öka din kunskap om ditt ansvar och samhällets förmåga vid kris
Privatperson: läs mer här MSB.se

Vi stödjer stiftelsen!