”Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på företagsutveckling och långsiktig hållbarhet

Vad vi gör

Genom projekt, samverkan,
kunskapsspridning och kompetenshöjning ska vi verka för en hållbar morgondag och framtid.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och inte vinstdrivande.

Miljö- och klimatutvecklingen är avgörande incitament för en stark, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och för planetens överlevnad. Cirkularitets-begreppet är med andra ord gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv.

Hållbart näringsliv och samhälle behöver arbetande styrelser, tydligt ledarskap, hållbara människor och
innovation. En omställning krävs för en hållbar morgondag. Vi behöver ökad samverkan, kunskap och kompetens med mod, framtidstro och glädje att inspireras att arbeta med förändring.

För hållbar utveckling, och för att möta yttre påverkan krävs krismedvetenhet och att ha en beredskap för en kris. Kris- och beredskapsbegreppet är gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv. Vägen är och har sällan, om inte aldrig, varit spikrak men vi är beredda när det krävs.

Vi kommer gärna till dig!

För att uppnå stiftelsens syfte, synliggöra vårt arbete och uppmärksamma vårt budskap kommer vi gärna ut och håller föredrag. Hör av dig till oss för att enas om ett intressant uppslag för er!

De Globala Målen är en självklarhet för en hållbar utveckling. Vi vill särskilt lyfta fram mål;
Nr 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Nr 5 – JÄMSTÄLLDHET
Nr 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Nr 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Nr 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Nr 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
kopplat till stiftelsens arbete, projektinitiativ, samarbeten och stöd. Läs mer om målen här!

Nyheter & Artiklar

Vi stödjer stiftelsen!