Humleprojektet

VÅRT LIVSVIKTIGA HUMLE-PROJEKT
Hjälp oss sprida och synliggör humlan så fler vill göra något för den biologiska mångfalden. Ditt stöd håller projektet levande!

(Stötta projektet – se under rubriken GÖR SÅ HÄR)
Den biologiska mångfalden har gått in i en högriskzon. Vi behöver bli fler som förstår vad det handlar om och börja göra vad vi kan. Är vi många får vi snabbare den förändring vi vill ha. Låt oss visa att vi bryr oss och hjälper till!
Biologisk mångfald är nödvändigt för allt levande på jorden. Det är variationen av natur, djur och livsmiljöer som vi människor inte kan överleva utan. Den biologiska mångfalden är med andra ord en överlevnadsfråga och som är starkt hotad. Forskare världen över har lyckats enas och definiera nio så kallade planetära områden och gränser som vi måste hålla oss inom för att säkerställa vårt liv på jorden. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna är två av dessa områden som idag ligger särskilt illa till, och i synnerhet den biologiska mångfalden som har gått in i en högriskzon. ”Förlorar vi den biologiska mångfalden kan vi inte få den tillbaka” (Europeiska kommissionen)

MEN VAD BETYDER DET FÖR OSS MÄNNISKOR?
Svar: ALLT!

  • 1/3 av den mat vi äter är beroende av bin och andra pollinatörer
  • Många läkemedel kommer från naturen
  • Växterna renar vår luft och avger syre som vi andas
  • Kläder som vi använder kommer från naturen
  • Den biologiska mångfalden bidrar till att rena vårt vatten etc

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL!

Du kan hjälpa oss att sprida och synliggöra humlan.
Då når vi projektets syfte – att öka kunskapen och stärka den livsviktiga biologiska mångfalden!
– VI SKICKAR DIG HUMLAN PER POST!
– VIA MAIL FÅR DU INFORMATION OM BIOLOGISK MÅNGFALD OCH TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA!

GÖR SÅ HÄR

1. Du donerar valfritt belopp till humleprojektet!
Swisha ditt bidrag på nr: 123 534 870 1 ELLER sätt in din gåva via bankgiro ; 5545-5661
2. OBS: Skriv i meddelanderutan;
– Din mailadress (Viktigt, så vi kan maila dig materialet!)
– Humlan
(Ex namn.namnsson@xxxxx.se HUMLAN)
KLART!

STORT TACK! Du kommer nu få ett mail av oss;

– I mailet frågar vi efter din adress så att vi kan skicka dig humlan per post.
– Per mail får du också informationen om humleprojektet, biologisk mångfald och vad du kan göra för den biologiska mångfalden!
– Vill du hjälpa oss att sprida projektet på sociala medier får du gärna lägga till #HärLeverLivetJagHjälperTill
Det är ditt stöd som möjliggör att vi kan driva projekt som humleprojektet.
(Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR)

HUMLAN
Humlan är vår hoppfulla och positiva symbol för vårt projekt. Storleken på humleskylten är 8×5 cm och med en kil så du kan sticka ner den där du vill ha den. Se bild. Vi önskar att du sätter den på en plats där du själv försöker bidra till en biologisk mångfald – i din trädgård, på din balkong eller du kan ge bort humlan som en en present till någon som ”kan göra skillnad”. Har du ingen trädgård eller balkong finns det många fler möjligheter att bidra till en biologisk mångfald, till exempel genom att handla ekologisk mat. Sätt humlan på din brevlåda, sopkärlet eller någon annanstans och på en väl synlig plats. Synliggör vi humlan visar vi att vi är fler som bryr oss och gör något för en hållbar utveckling!

I mailet som du får med information finns också en poängtabell för dig med trädgård eller balkong, där du kan se om du är på väg åt rätt håll. Poängtabellen är framtagen av Rasmus Ejrnæs.

”Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap, är välkommen att dela mitt arbete med poängtabellen för vilda trädgårdar – jag är bara glad om det kan inspirera människor att göra något för den behövande naturen”
Rasmus Ejrnæs på DCE – Department of Ecoscience, Aarhus Universitet i Danmark

Det ska vara kul att göra rätt!

Genom projektet lyfter vi särskilt fram Mål 15 (Globala Målen) EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
”Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.”